รางวัลชนะเลิศการประกวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวดโอ้เอ้วิหาร ประจำปี 2559 ระดับชั้นประุถมศึกษาประเภททีมผสม โรงเรียนวัดสุทัศน์

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%891

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%89-2