โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลนวัตกรรม เหรียญเงิน จากคุรุสภา

วันที่ 16 มกราคม 2560  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมเหรียญเงิน  จากคุรุสภา. กระทรวงศึกษาธิการ. ในหัวข้อเรื่อง “บ้านสีคุณธรรม  วิถีธรรม วิถีไทย”