รางวัลชนะเลิศการประกวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวดโอ้เอ้วิหารราย  ประจำปี 2559                                   ระดับชั้นประถมศึกษา ประเภททีมผสม  โรงเรียนวัดสุทัศน์
%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%891

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%89-2