ความภาคภูมิใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ลงวารสารสำนักการศึกษา ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2559 คอลัมน์รถโรงเรียน (School bus on tour ) ในเรื่องดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “บ้านสีคุณธรรม วิถีธรรม วิถีไทย” นับว่าเป็นความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียน

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81-001

img009

img014