กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับผู้ปกครองได้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี โดยได้มีการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ถวายเป็พระราชกุศล และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช121513118109675