ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมอบทุนอาหารกลางวัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดิโอลด์ สยามพลาซ่ามอบทุนอาหารกลางวันจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

2

4 3 1