โรงเรียนวัดภาษีได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดภาษีได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

game3262

game3195 game3226 game3192 game3188 game3191 game3233 game3232 game3224