โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  เรื่อง บ้านสีคุณธรรม วิถีธรรม  วิถีไทย

game2536

game2543 game2515 game2408 game2399