โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2559  ระดับประเทศ  1  ใน  6  โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิไตย

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a2

Related posts:

โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
ปลัดกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมและให้ขวัญและกำลังใจกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระ...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร...