โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เหรียญเงิน ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  16   มกราคม  พ.ศ.  2560  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์  ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  เหรียญเงิน  ระดับประเทศ  เรื่อง “บ้านสีคุณธรรม  วิถีธรรม  วิถีไทย”

S__5111815

S__5111823

S__5111817

S__5111821     S__5111822

S__5111820 S__5111819

S__5111818