พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะทุกวันธรรมสวนะ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม  ของกรมศาสนา และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

11

7 3GAME7979 GAME7978 GAME7971 GAME7960GAME8053 GAME8012 GAME8018 GAME7908 GAME7901 GAME7899 GAME7924 19

GAME8054 GAME8063 GAME8066 GAME8082 GAME8085 GAME8088 GAME8095 GAME8097GAME8103 GAME8112 GAME8115 GAME8119GAME8119 GAME8135 GAME8140