พระเทพปฏิภาณวาทีเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีพระเทพปฏิภาณวาทีเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

1486127886512