นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์สวดโอ้เอ้วิหารรายที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชาประจำปี 2560

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์สวดโอ้เอ้วิหารรายที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชาประจำปี 2560

S__7520428  S__7520407

S__7520429  S__7520430 S__7520431  S__7520405 S__7520403  LINE_P201726_234220