กิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “พลังบวร” บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

กิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “พลังบวร” บ้าน วัด โรงเรียน  โดย 3 รัฐมนตรี นำร่อง ณ วัดสุทัศนเทพวราราม หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 อ่านต่อได้ที่  http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXhNREE0TURJMk1BPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE55MHdNaTB3T0E9PQ==IMG_9091

IMG_9090

 

Related posts:

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนวัดสุทัศน์ดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก"มหาปรินิพพานสูตร&q...
นักเรียนเโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา งาน RB OPEN HOUS...