ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชา

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกันเดินประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชา และได้เวียนเทียนที่วัดสุทัศนเทพวราราม

IMG_9115 IMG_9116 IMG_9117 IMG_9118 IMG_9119 IMG_9120 IMG_9121 IMG_9122 IMG_9123 IMG_9124 IMG_9125 IMG_9126