โรงเรียนเทศบาลแม่ขรี จังหวัดพัทลุงมาศึกษดูงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลแม่ขรึ จังหวัดพัทลุง เพื่อมาศึกษาดูงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ซึ่งโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลระดับประเทศIMG_9108 IMG_9109 IMG_9110 IMG_9111 IMG_9112 IMG_9113 IMG_9114