กราบมุฑิตาสักการะพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

โรงเรียนวัดสุทัศน์นำโดยนายสรภาคย์  สุพคุตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากราบมุฑิตาสักการะในวาระฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

IMG_9359
IMG_9357

IMG_9358

IMG_9361

IMG_9360

IMG_9356

IMG_9355