คุณพ่อสังวรศักดิ์-คุณแม่ไพลิน สังวรศักดิ์ เป็นประธานในงานมอบวุฒิบัตรใหกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โดยคุณพ่อสังวรศักดิ์-คุณแม่ไพลิน สังวรศักดิ์ เป็นประธานในพิธี  และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงหมูกระทะให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

GAME0554 GAME0369 GAME0531 GAME0301 GAME0299 GAME0404 GAME0453 GAME0388 GAME0427 GAME0459 GAME0470 GAME0374 GAME0553 GAME0493 GAME0577 GAME0582 GAME0589 GAME0652 GAME0621 GAME0679 GAME0700 GAME0614 GAME0827 GAME0751 GAME0830 GAME0859 GAME0853 GAME0833