นักเรียนเข้าชมโรงละครสยามนิรมิตในโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง

วันอังคารที่  20  มิถุนายน   นักเรียนวัดสุทัศน์เข้าชมโรงละครสยามนิรมิตเพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทยเรียนรู้นอกห้องเรียน  โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง

GAME6101

 

 

 

 

 

 

 

GAME5998 GAME6008 GAME6015 GAME6018 GAME6083 GAME6063 GAME6038 GAME6030 GAME6028 GAME6144 GAME6138 GAME6133 GAME6100 GAME6090 GAME6201 GAME6176 GAME6170 GAME6163 GAME6158GAME5996