พระเทพปฏิภาณวาที คุณวิทิต ตราโมทและคณะได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงหมูกระทะ

วันที่  22  มิถุนายน 2560  พระเทพปฏิภาณวาที คุณวิทิต ตราโมทและคณะได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงหมูกระทะ  และไอศกรีมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

GAME6205 GAME6206 GAME6207 GAME6208 GAME6212 GAME6214 GAME6215 GAME6222 GAME6225 GAME6227 GAME6229 GAME6234