โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับบริษัทเทเวศประกันภัยจัดอบรมคุณธรรมให้กับผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน  2560  โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับบริษัทเทเวศประกันภัยจัดอบรมคุณธรรมให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อส่งเสริมในด้านคุณธรรมให้กับนักเรียน  ปีที่ 3

GAME6479 GAME6477 GAME6482 GAME6489 GAME6249 GAME6293 GAME6287 GAME6275 GAME6258 GAME6254 GAME6350 GAME6349 GAME6345 GAME6330 GAME6326 GAME6415 GAME6409 GAME6397 GAME6390 GAME6382 GAME6449 GAME6447 GAME6440 GAME6432 GAME6425GAME6277