โรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นเจ้าภาพหมากกระดาน กลุ่มกรุงเทพกลาง ในงานกีฬาช้างน้อยเกมส์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่  28  มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นเจ้าภาพหมากกระดาน กลุ่มกรุงเทพกลาง ในงานกีฬาช้างน้อยเกมส์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร คุณรุจิรา  อารินทร์ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันหมากกระดาน

มอบเครื่องครัว_0062 มอบเครื่องครัว_0066

มอบเครื่องครัว_0067 มอบเครื่องครัว_0069 มอบเครื่องครัว_0070  มอบเครื่องครัว_0005 มอบเครื่องครัว_0009 มอบเครื่องครัว_0022 มอบเครื่องครัว_0024 มอบเครื่องครัว_0039 มอบเครื่องครัว_0042 มอบเครื่องครัว_0049 มอบเครื่องครัว_0060