มูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์มอบทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  มูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์  จำนวน  10  ทุน

PWST8904 PWST8906 PWST8911 PWST8913 PWST8916 PWST8921 PWST8923 PWST8925 PWST8928 PWST8931PWST8935