โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฏาคม

วันที่ 27  กรกฎาคม  2560 ผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฏาคม

PWST9107 PWST9122 PWST9185 PWST9177

GAME8091 GAME8063 GAME8054 GAME8051 GAME8041 GAME8040  GAME8027 GAME8013 GAME8007 GAME8092 GAME8061 GAME8049 GAME8048 GAME8040