โรงเรียนวัดสุทัศน์ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

วันที่ 25 กรกฏาคม  พ.ศ. 2560 ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมงาน ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  ในวันที่  28  กรกฏาคม  พ.ศ. 2560  ร่วมกับกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ณ  วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร

GAME7978 GAME7981 GAME7974 GAME7970 GAME7965 GAME7964

GAME7948 GAME7955 GAME7960 GAME7968  GAME7971  GAME7977