โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

วันพุธที่  9  สิงหาคม  2560 โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้จัดโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  จึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกคิด  ฝึกการปฏิบัติ  ตามหลักวิ๔ีโรงเรียนคุณธรรม “เรียนความรู้  หัดทำการงานทำความดี”

DSCF3150 DSCF3152 DSCF3156 DSCF3161 DSCF3163 DSCF3174 DSCF3178 DSCF3188 DSCF3207 DSCF3215 DSCF3222 DSCF3231 DSCF3339 DSCF3342 DSCF3347 DSCF3353 DSCF3356 DSCF3359 DSCF3373 DSCF3374 DSCF3375 DSCF3382 DSCF3402 DSCF3405 DSCF3406 DSCF3410 DSCF3413 DSCF3414 DSCF3417 DSCF3427