โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย

วันจันทร์ที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารรายช่วงกลางพรรษา               ณ  ศาลารายรอบพระศรีรัตนศาสดาราม

20901462_1415738095141188_8912671388511735756_o 20901779_1415738115141186_3316148310341891007_o 20935030_1415735988474732_7747371841861239879_o 20988222_1415738101807854_7447581066905959953_o 20988424_1415735995141398_2530258201956432466_o 20988433_1415738091807855_3956892941242073056_o 20989203_1415738111807853_3438230884701180830_o 21015822_1415735991808065_8673462098221229443_o