กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

วันพุธที่  30  สิงหาคม  2560  โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้นำนักเรียนศึกษาหาความรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์

PWST0088 PWST0094 PWST0101 PWST0110 PWST0113 GAME9638 GAME9641 GAME9647 GAME9674 GAME9725 GAME9739 GAME9764 GAME9772 GAME9804 GAME9806 GAME9822 GAME9836 GAME9859 GAME9861 GAME9877 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0007 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0008 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0009 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0011 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0012 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0015 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0020 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0021 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0024 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0025 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0026 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0027 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0029 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0030 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0035 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0043 ป.1-3วัดราชนัดดา_๑๗๐๙๐๑_0044