กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันศุกร์ที่ 25  สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้นำนักเรียนศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน  ณ  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

GAME9510 GAME9519 GAME9536 GAME9542 GAME9570 GAME9586 GAME9603 GAME9622 PWST0005 PWST0020 PWST0031 PWST0045 PWST0051 PWST0056 PWST0062 PWST0068 PWST0073 PWST9931 PWST9933 PWST9936 PWST9938 PWST9958