ปลัดกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมและให้ขวัญและกำลังใจกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14  กันยายน  2560  นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นายสรภาคย์ สุพคุตร์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมด้วยคณะครู ได้รับเกียรติจากท่านปลัดกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้าเยี่ยมชมและให้ขวัญและกำลังใจกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

PWST0753 PWST0755 PWST0760 PWST0762 PWST0774 PWST0780 PWST0782 PWST0785 PWST0792 PWST0795 PWST0796 PWST0822 PWST0823 PWST0827