โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนักผังเมืองจิ๋ว (Little City Planner)

ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการผังเมืองจิ๋ว  มีกิจกรรมแสดงความสามารถในการออกแบบพื้นที่และ              จัดสรรพื้นที่   โดยการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

11   1

2     4

5 6 7    9

8      10