โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนักผังเมืองจิ๋ว (Little City Planner)

ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการผังเมืองจิ๋ว  มีกิจกรรมแสดงความสามารถในการออกแบบพื้นที่และ              จัดสรรพื้นที่   โดยการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

11   1

2     4

5 6 7    9

8      10

Related posts:

ตัวอย่างเนื้อหา1
นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลิ้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ณ ห้องรัตนโกสินท...
เด็กหญิงชนัญชิดา​ ธรรมซองเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับรางวัลนักเรียน "ซื่อสัตย์...
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้...