อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก “มหาปรินิพพานสูตร” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ และนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีบำเพ็ญ
พระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สวรรคต ครบ ๑ ปี และพิธีสาธยายพระไตรปิฎก “มหาปรินิพพานสูตร” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระเดชพระคุณ  พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

22459267_1464060483642282_8775564458835396_o22384299_1464060100308987_2480304808164514858_o 22424545_1464059273642403_3603995961417708760_o 22384363_1464060326975631_8679002143584354755_o 22538679_1464109560304041_723690888814542493_o

22366742_1464107766970887_8797249458809653220_n22366732_1464059710309026_147956391488268428_n 22366327_1464061360308861_6823895888077224219_n