นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ มีน้ำใจเอื้ออาทร และใช้โอกาสศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติค่ะ

WST07238 WST07240 WST07242 WST07248 WST07266 WST07267 WST07278 WST07351 WST07368WST07301 WST07341 WST07350 WST07362 WST07385