ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าช่วยงานการเตรียมความพร้อมบริเวณพระวิหาร และพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2560 นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าช่วยงานการเตรียมความพร้อมบริเวณพระวิหาร และพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นจุดพักคอยรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 ที่จะมาถึงนี้ค่ะ

22687904_1474022379312759_2561105090116775942_n  22780555_1474022065979457_4542828876909864396_n22554739_1474024479312549_4565263289421118444_n 22555004_1474022072646123_3967311271100007814_n 22687737_1474022192646111_5542258518845823615_n 22688108_1474022139312783_718465997966580303_n 22688828_1474024612645869_2080784889910824258_n 22728855_1474023669312630_2321996651620068591_n  22730056_1474024802645850_3247205144839779670_n 22730587_1474025869312410_2861780271061019282_n 22728891_1474022905979373_2315756300153696378_n22730622_1474024892645841_2023167834754843542_n 22780211_1474024285979235_2420762988920657991_n