โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อมาตรฐานที่ดีและความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

WST07196 WST07193

WST07179 WST07183 WST07186 WST07194 WST07195 WST07199