นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ .
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ๕ ธันวาคม เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าเสมอมา รวมถึงกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น การมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และการแสดงความรักของลูกที่มีต่อคุณพ่อผู้มีพระคุณ

WST08006 WST08009 WST08012 WST08021 WST08028 WST08040 WST08046 WST08048 WST08060 WST08063 WST08065 WST08067 WST08068 WST08070 WST08073 WST08075 WST08078  WST08093

WST08084  WST08103 WST08111 WST08112 WST08124 WST08132 WST08147 WST08153 WST08161 WST08165 WST08177 WST08186

WST08192 WST08205 WST08209 WST08219 WST08232 WST08243