นายอุดมศักดิ์ นาดี ผู้ตรวจราชการสูง พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายอุดมศักดิ์ นาดี ผู้ตรวจราชการสูง พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อตรวจติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินการตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมฯ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการเขตพระนคร ที่ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญา ปาณินท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการตรวจราชทานและรายงานข้อมูลของโรงเรียน

WST07937 WST07938 WST07949 WST07965 WST07970 WST07971 WST07972 WST07976 WST07980 WST07989