โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นำโดยท่านผู้บริหารสถา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่๕

วันที่๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นำโดยท่านผู้บริหารสถานศึกษา น Read More …

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวกาญจนา จันทร Read More …