นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการสะกดคำภาษาไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ณโรงเรียนวัดราชาธิวาส

วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

วันพุธที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  นางสาวกาญจนา   จันทร์สระ Read More …

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเข Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ โรงเรียนวัดสังเวช ในการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

วันอังคาร ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๕

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การเสนอผลงานการเปลี่ยนแปลงและนวั Read More …