นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการสะกดคำภาษาไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ณโรงเรียนวัดราชาธิวาส

วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมราชาฯ ’๖๑ (Creative Innovation Raja ’s Culture 2018) เด็กหญิงสุภาวดี กาญจนวรวงศ์ และเด็กหญิงกิตติยา บุราคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการสะกดคำภาษาไทย ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษา กำลังใจที่ดีเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประสบความสำเร็จสมดังสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ ซึ่งนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลฝึกสอนโดย คุณครูลำดวน สถานรัมย์

233819 233854