นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดมกุฎกษัติยาราม โดยเด็กหญิงธิดาวัลย์ สีดำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพระนครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มกรุงเทพกลาง รวมถึงเด็กชายตะวัน สายรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชมเชย ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพระนคร ท่านผู้อำนวยการกาญจนา จันทร์สระแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านที่คอยให้การสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลฝึกซ้อมโดย คุณครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น

27067130_1578984205483242_7641476311797956654_n 27067280_1578984408816555_4216555314252733251_n 27072249_1578983972149932_2317038006029260831_n 27332385_1578983975483265_1565317848649473582_n 27459702_1578984272149902_4434255319295167536_n 27545012_1578984065483256_6098230879292312040_n