โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

29  ธันวาคม  2560 นางสาวกาญจนา  จันทร์สระแก้ว  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา    จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพปฏิภาณวาที  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร (หมูกระทะ)  และเครื่องดื่ม  รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา  ขอขอบคุณพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้

WST09568 WST09567 WST09562 WST09557 WST09555 WST09465

WST09488 WST09482

WST09498 WST09506 WST09508 WST09511 WST09512 WST09550WST09514 WST09516 WST09518 WST09522 WST09524 WST09531 WST09538 WST09539

WST09542 WST09453

WST09548 WST09513

Related posts:

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้มอบทุนการศึกษาและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ คุณสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม พร้อมครอบครัว ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุ...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากมูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสน...
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓...