โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๕

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การเสนอผลงานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมความรู้ในรูปแบบการพัฒนาระบบวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา (โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๕) วันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกันนำเสนอผลงานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมความรู้ในรูปแบบการพัฒนาระบบวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๕ ในครั้งนี้โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ทางโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น ณ ร้าน SUWA ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษากับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา (ภาค ๒)

WST01187 WST01194 WST01195 WST01205 WST01211 WST01215 WST01218 WST01232 WST01234 WST01236 WST01237 WST01243 WST01251 WST01264 WST01267 WST01291 WST01324 WST01356 WST01372 WST01373 WST01375 WST01389 WST01391 WST01393 WST01394 WST01397