โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดงานกิจกรรวมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกีฬาภายในสถานศึกษา เพื่อให้ความสำคัญกับนักเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเด็กและเยาวชน ผู้เป็นอนาคตสำคัญของชาติ ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องดีงามในการจัดกิจกรรม  ในครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณท่านวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร ท่านรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนคร ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนวัดสุทัศน์ รวมถึงนำรางวัลและสิ่งของมากมายมามอบให้กับนักเรียน และขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับ คุณจุฑามาศ แต่โสภาพงษ์ พร้อมครอบครัว ที่ได้มอบอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ หมูสะเต๊ะ จำนวน ๒,๐๐๐ ไม้ ไอศกรีม ๑ ถัง คัพเค้ก ๕ กล่องใหญ่  รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกๆท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนของรางวัลมากมายให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

WST00106 WST00110 WST00112 WST00114

WST00118 WST00132 WST00138 WST00140 WST00158 WST00165 WST00181 WST00188 WST00201 WST00214 WST00223 WST00238 WST00242 WST00251 WST00259 WST00265 WST00269WST00271

WST00274   WST00273

WST00278 WST00284 WST00295 WST00304 WST00334 WST00351 WST00363 WST00367 WST00371 WST00390 WST00396 WST00405 WST00422 WST00428 WST00438 WST00453 WST00468 WST00473 WST00489 WST00491 WST00493 WST00504 WST00509 WST00516 WST00527 WST00547 WST00554 WST00562 WST00566 WST00567 WST00578 WST00585 WST00593 WST00617 WST00633 WST00675 WST00678 WST00682 WST00688 WST00705 WST00724 WST00742 WST00749 WST00756 WST00763 WST00765 WST00771 WST00778 WST00780 WST00789 WST00792 WST00802 WST00813 WST00825 WST00829