ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมงานนิทรรศการวันครู

วันอังคารที่ ๑๖   มกราคม  ๒๕๖๑  นางสาวกาญจนา  จันทร์สระแก้ว  ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำเสนอผลงานรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง   และรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม วิถีธรรม วิถีไทย ในนิทรรศการวันครู     ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

26230711_1827635260588230_2449077909433051231_n 26231692_1827635237254899_6332222641122476507_n 26239050_1827640487254374_6961296597777715761_n 26731682_1827635357254887_7282849718023193686_n 26733919_1827635427254880_1088616703350745697_n  26814937_1827640490587707_1687601819485991612_n

26734492_1827635143921575_7780543626253113845_n 26804800_1827635423921547_6171276326574074747_n