ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดราชสิทธาราม

วันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งคณะครู นักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดราชสิทธาราม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยสืบไป

27540720_1587252564656406_769643571412346002_n   27750859_1587252554656407_495041531061064866_n

27750438_1587251061323223_4805142339647105126_n  27657610_1587251171323212_6958866636290303940_n

27750886_1587251204656542_4502585966482434699_n  27858544_1587253371322992_3094002585437119703_n

27658025_1587251077989888_3190438435940478021_n

27545093_1587252087989787_5371862381539001506_n 27545169_1587252191323110_724205278309728609_n

27545284_1587251791323150_4123346253423930228_n 27545379_1587253497989646_7262313908932930619_n

27655172_1587253227989673_7365305860600347927_n  27749763_1587251074656555_7689717033998364297_n

27657224_1587252041323125_8396658151985041661_n 27657557_1587252864656376_852851914856908801_n

27656952_1587252324656430_5244118495589905919_n