ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู เข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร

27460062_1587958821252447_3082248371618630773_n (1) 27544803_1587959361252393_7408975312822599389_n 27544880_1587958834585779_6806936411878843433_n (1) 27657445_1587958801252449_1665999379658161788_n (1) 27750445_1587959197919076_515656566016641125_n 27750593_1587959077919088_7656507519834697899_n 27867587_1587959014585761_3885330983172791012_n 27972233_1587959304585732_8950837904026081219_n