โรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพระนครเข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้การต้อนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส และโรงเรียนวัดสังเวช ที่เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และเตรียมความพร้อมในการสมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อม สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี

27459417_1586353838079612_7462842697843203861_n 27459885_1586351831413146_1618330388347629436_n 27460000_1586352694746393_5560689926422251616_n 27460013_1586351731413156_4459404933416286360_n 27540590_1586352438079752_2987555062160170251_n 27540718_1586354301412899_3107597027529338124_n 27540890_1586354058079590_8898260238593078786_n 27544602_1586353394746323_8089083001698943937_n 27544788_1586352491413080_6123866557805131494_n 27544983_1586351911413138_1597341051460883985_n 27545082_1586351958079800_3304933007296898688_n 27545362_1586354204746242_7422617692715776340_n 27654460_1586351714746491_1676397780623329041_n 27654732_1586353711412958_7831306201299210731_n 27654950_1586353888079607_1068024119618054485_n 27655219_1586353371412992_216511860062543036_n 27655280_1586353554746307_9024187632968989622_n 27657500_1586352368079759_3520627334719108591_n 27657885_1586353018079694_3196530931364659175_n 27749761_1586352661413063_1890129501252975653_n 27750257_1586352941413035_7575178569392581214_n 27750773_1586352341413095_3599406685732145636_n 27751638_1586352084746454_6521994023407861800_n 27751680_1586353978079598_2249339941621892660_n 27751830_1586351684746494_1751899288492805320_n 27867403_1586353614746301_8134909764508449252_n 27867808_1586352184746444_6560883685438624536_n