คุณสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.เทเวศประกันภัย และผู้แทนจาก บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้การต้อนรับคุณสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.เทเวศประกันภัย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทั้งผู้แทนจาก บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนบูรณาการนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เน้นสร้างนักเรียนรุ่นใหม่รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 27656972_1591472217567774_8786575984776967078_n  27858506_1591472344234428_8941130789557705883_n     27867385_1591471977567798_1788604371875829456_n   27750824_1591471850901144_5073760270554544612_n    27751554_1591472157567780_3886388712267332727_n   27867666_1591471904234472_7919999136030357133_n      27749825_1591472074234455_4753946842089732144_n   27657421_1591472417567754_5856385827653137185_n27657447_1591474640900865_4840057595242833806_n 27656959_1591472594234403_3743560839598931306_n 27657643_1591474084234254_650775469204434040_n 27657717_1591474584234204_6045184433248829114_n 27657736_1591472794234383_8854837736994113767_n 27749967_1591473870900942_5836707892599683356_n 27750270_1591472737567722_3834655471623088670_n 27750695_1591473337567662_7020672815292658311_n  27751675_1591473384234324_4016881521473992418_n 27751751_1591474300900899_3776802540448844103_n 27752365_1591473644234298_2399999997772841791_n 27752405_1591473257567670_71990874971583793_n 27857894_1591474137567582_4801976822366867613_n 27858227_1591473760900953_1531505972750029026_n

27867141_1591473924234270_2867523926184320943_n 27868015_1591472894234373_8423974389881463807_n  27972070_1591473527567643_6845689346961456344_n 28056452_1591473180901011_5252119928593658345_n