นักเรียนเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาของชาติ การสวดโอ้เอ้วิหารรายให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู
นักเรียน ร่วมเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาของชาติ การสวดโอ้เอ้วิหารรายให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ ๑ เพื่อปลูกฝังคุณค่าความเป็นไทย กล่อมเกลาจิตใจให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม ร่วมกันอนุรักษณ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาติ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ สำนักงานเขตพระนคร โดยได้รับการต้องรับจาก นายสรภาคย์ สุพคุตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชบพิธ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ ๑ ด้วยดี

27858296_1596641020384227_5038194062414589100_n 27858492_1596640837050912_7734702361896792848_n 27867093_1596641323717530_4177570189636701623_n 27867121_1596641383717524_1360968150948439534_n 27867471_1596641283717534_6568228875722192872_n 27867690_1596641470384182_7449594908090240087_n 27867939_1596641533717509_4940652446214714148_n 27868077_1596641707050825_9146554273844365349_n 27972368_1596640833717579_5478117123521091674_n 27973555_1596641080384221_4971502990984822845_n 28058450_1596644630383866_4645063432821653679_n 28058997_1596641800384149_4637143029532545949_n 28059114_1596641217050874_4355523101982397229_n 28059323_1596640940384235_4949700492116187913_n 28167928_1596641157050880_4156459070308452371_n